IBN
Close
Lefebvre Mario
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 6

An application of optimal control in queueing theory
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 26 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Inverse Stochastic Optimal Control Problem
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An inverse stochastic optimal control problem
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An optimal control problem for a modified M=G=k queueing system
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Workshop on Intelligent Information Systems
2023. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-68-492-7..
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the ability of engineering students to get correct answers in mathematics examinations
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the ability of engineering students to get correct answers in mathematics examinations
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Optimal control of jump-diffusion processes with random parameters
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(100) / 2022 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

On a modified M/M/m/n queueing model
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 24 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survival maximization for time series
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Stochastic optimal control of a two-dimensional dynamical system
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Optimal control of a stochastic system related to the Kermack-McKendrick model
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(91) / 2019 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal control of a stochastic system related to the Kermack-McKendrick model
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stochastic optimal control of a two-dimensional dynamical system
Lefebvre Mario
Polytechnique Montréal
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13