IBN
Close
Rotaru Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Некоторые философско-антропологические особенности экономических доктрин XIX-XX вв
Ротару Игорь
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Проблемы развития общества в контексте философии экономики
Ротару Игорь12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Теоретический лицей ”Дачия”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Философские проблемы экономики в контексте развития обшества
Ротару Игорь
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Концепция современности как временной категории социального развития
Ротару Игорь
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие концепции человека в контексте школьного куррикулума по истории
Ротару Игорь
Молдавский Государственный Университет
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы и закономерности формирования личности в контексте развития общества (экономический аспект)
Ротару Игорь
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

К вопросу о концепции человека, общества и истории в философии
Ротару Игорь
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Направления и перспективы развития современного общества
Ротару Игорь
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8