IBN
Close
Bîceva Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2015 - 1

Граница ответственности психолога и клиента: как предупредить сизифов труд?
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2015. . ISBN 978-9975-46-265-5. P 139.
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Граница ответственности психолога и клиента: как предупредить Сизифов труд?
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2014. . ISBN 978-9975-46-231-0.
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге
Бычева Елена , Желеску Петру
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование психологического мышления: от теории к практике
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2013. . ISBN 978-9975-46-153-5 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Индивидуальные особенности супругов, влияющие на удовлетворенность браком
Бычева Елена , Раецкая Александра
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Oбучение студентов психологов в контексте компетентностоного подхода
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oсобенности мышления у студентов с разным уровнем академической успеваемости
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Oсобенности представления о значимых качествах мышления студентов психологов и практических психологов
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности обучения студентов психологов в контексте личностно-ориентированногог образования
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 19 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Особенности представления о психологическом мышлении у студентов психологов
Бычева Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 17 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10