IBN
Close
Calestru Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Eficiența răririi chimice în diferită doză de tratare la soiul Gala Must cu produse pe bază de NAD, ANA și BA
Calestru Oleg
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of fruit load thinning method on specific productivity of apple trees
Calestru Oleg , Peşteanu Ananie
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența 1-NAA asupra căderii prerecoltă la măr pentru sporirea productivității plantației
Calestru Oleg
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-956-3.
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation of fruit loaders in apple orchards decisive technological element to increasing fruit quality
Peşteanu Ananie , Cimpoieş Dragoş , Cumpanici Andrei , Calestru Oleg , Racul Anatol
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Aplicarea metodelor electro- și colori- metrice pentru analiza în situ a calității solului
Stiopca Oleg , Calestru Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare a organelor reproductive
Peşteanu Ananie , Calestru Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Reglarea încărcăturii de rod la pomii de măr de soiul golden reinders prin diverse metode de rărire
Peşteanu Ananie , Calestru Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 30 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7