Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare a organelor reproductive
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
408 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-27 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.11:631.526.1 (1)
Fruit growing (1284)
Agricultural operations (1098)
SM ISO690:2012
PEŞTEANU, Ananie, CALESTRU, Oleg. Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare a organelor reproductive. In: Ştiinţa Agricolă, 2020, nr. 1, pp. 46-54. ISSN 1857-0003. DOI: 10.5281/ZENODO.3884002
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare a organelor reproductive

Efficiency of crop load adjustment in some apple varieties in the early developmental stage of reproductive organs

DOI: https://doi.org/10.5281/ZENODO.3884002
CZU: 634.11:631.526.1

Pag. 46-54

Peşteanu Ananie, Calestru Oleg
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 august 2020


Rezumat

The study subject of the experience were Golden Reinders and Gala Buckeye apple varieties, grafted on M9. The trees were trained as a slender spindle system. The distance of plantation is 3.5 x 0.8 m. The experiment was conducted during the period of 2018 year. This study had the aim to determine the efficacy of different methods of thinning on the reproductive organs in the early phase. For thinning apple fruits the following variants were experimented: 1. Control – without treatment; 2. Manual thinning; 3. Geramid New, 1,2 l/ha; 4. Geramid New, 1,5 l/ha; 5. Geramid New, 1,8 l/ha. During the research the following indices were studied: the number of blossom clusters after thinning, mean fruit weight, yield, average fruit diameter and size classes based on their diameter. It was established that, the good effect of thinning was noticed in the variety Gala Buckeye after application of Geramid New, 1,2 l/h ha and the variety Golden Reinders with Geramid New, 1,8 l/ha when the size of the central flower of the inflorescence has a diameter of 4-5 mm.

Rezumat. Obiect al cercetărilor au fost pomii de măr din soiurile Golden Reinders și Gala Buckeye, altoite pe M9. Pomii au fost conduși ca fus subțire ameliorat. Distanța de plantare a fost de 3,5 x 0,8 m. Cercetările s-au efectuat în perioada anului 2018. Scopul acestui studiu a fost de a determina eficacitatea diferitor metode de rărire a organelor reproductive în fază precoce. Pentru rărirea fructelor au fost elaborate 5 variante, în care s-au experimentat următoarele metode şi doze de tratare: 1) martor, fără rărire; 2) rărire manuală; 3) Geramid New, 1,2 l/ha; 4) Geramid New, 1,5 l/ha; 5) Geramid New, 1,8 l/ha. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat numărul de inflorescențe după rărire, greutatea medie a fructelor, randamentul, diametrul mediu al fructelor pe clase de diametru. O eficiență mai înaltă a răririi la soiul Gala Buckeye a fost înregistrată după utilizarea produsului Geramid New în doza 1,2 l/ha, iar la soiul Golden Reinders – Geramid New cu 1,8 l/ha, aplicate când mărimea fructului central din inflorescență avea un diametru de 4-5 mm.

Cuvinte-cheie
Apple, Growth regulator, Thinning, Quality, Yield,

Măr, Regulator de creștere, Rărire, calitate, randament