IBN
Close
Bejenari Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2016 - 1

Numerical solutions of Kendall and Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive polling systems with semi-Markov delays
Mishkoy Gheorghe12 , Bejenari Diana2 , Mitev Lilia32 , Ticu Ionela4
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
4 Constanta Maritime University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 2 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Auxiliary busy periods for M2jG2j1 system with PH distribution and strategy "reset-to-zero"
Bejenari Diana1 , Alfa Attahiru2 , Mishkoy Gheorghe1 , Mitev Lilia1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 University of Manitoba
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Matrix algorithm for Polling models with PH distribution
Mishkoy Gheorghe , Krieger Udo , Bejenari Diana
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(68) / 2012 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Modele polling. metode şi algoritmi.
Bejenari Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Algoritmi numerici pentru perioada de ocupare în modele exhaustive polling
Mişcoi Gheorghe , Bejenari Diana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 30 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele semimarkoviene de servire cu priorităţi
Mişcoi Gheorghe , Bejenari Diana , Mitev Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6