IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, Azerbaijan - 2
Revista:

2016 - 2

Иccлeдoвaниe peшeния зaдaчи o движeнии цилиндpa в жидкocти co cвoбoднoй пoвepxнocтью пoд дeйcтвиeм ceйcмичecкиx вoлн

Мaмeдoв Ш., Гacaнoвa Т., Иcмaйлoв X.
Азербайджанский архитектурно-строительный университет
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 27 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иccлeдoвaниe взaимoдeйcтвия ceйcмичecкoй вoлны c ocциллятopoм

Гacaнoвa Т., Имaмaлиeвa Д.
Азербайджанский архитектурно-строительный университет
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 27 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2