IBN
    

    
  


    
Închide
Cuzneţov Alexandru
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2017 - 6

Originea contractului de vânzare-cumpărare Commercial
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(196) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de fond ale validităţii contractului de mandat commercial
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni definitorii și caracterele juridice ale contractului, de vânzare-cumpărare comercială
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(197) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea contractului comercial de concesiune
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(195) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de formă ale validităţii contractului de mandat commercial
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele spicuiri privind drepturile şi obligaţiile puse în sarcina întreprinzătorilor
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Drepturile şi obligaţiile intreprinzătorilor: intrebări fără răspunsuri
Cuzneţov Alexandru
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(191) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea dreptului contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Evoluția contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și trăsăturile specific ale contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru, Cojocaru Olga
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și dezvoltarea dreptului contractelor comerciale în epoca antică
Cuzneţov Alexandru, Cojocaru Olga
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cheltuielilor de executare în sistemul de drept al Republicii Moldova
Cuzneţov Alexandru, Prisăcari Cristina
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 12

Admisibilitatea interpretărilor extensive şi restrictive în procesul aplicării dreptului
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa interpretării oficiale, neoficiale şi cazuale în procesul aplicării dreptului
Cuzneţov Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţia şi evoluţia Societăţilor pe Acţiuni
Cuzneţov Alexandru, Dulghieru Dorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al contractelor comerciale
Cuzneţov Alexandru, Mustea Margareta
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea contractului de mandat comercial de contractul de mandat civil, în special, şi de alte contracte, în general
Cuzneţov Alexandru, Mustea Margareta
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conturarea lacunelor în procesul activității de aplicare a dreptului
Cuzneţov Alexandru, Pavliuc Ghenadie
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(162) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39