IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2018 - 1

Innovative tools to promote open electronic archives

Gudima Ana, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”. 181-187.
Disponibil online 21 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Маркетинг взаимоотношений – новый подход  в организации работы библиотек

Railean Elena
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 304-307.
Disponibil online 16 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile consumului informaţional al doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică

Ghinculov Silvia, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 82-87.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Мeрчандайзинг как средство продвижения библиотек на информационном рынке Молдовы

Railean Elena
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 285-287.
Disponibil online 5 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Совершенствование научных коммуникаций на базе изучения специфики информационных потребностей ученых
Railean Elena
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 25 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5