Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
811 57
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-20 20:13
SM ISO690:2012
CARABET, Natalia. Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, Ed. 1, 10-11 martie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 4, pp. 40-45. ISBN 978-9975-76-232-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4, 2018
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
1, Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018

Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor


Pag. 40-45

Carabet Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Articolul abordează problema actualității procesului de promovare în comunitate a imaginii positive a instituției de educație, fapt justificat de concurența intensă. Se descriu unele strategii de marketing educațional ce pot fi aplicate în scopul promovării imaginii positive a instituției de educație timpurie.

L Article adresse l oportunite de problem de processus de promotion de l image positive de l institution d education, gui est justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies marketing educatives gui peuvent etre appliguees pour promouvoir une image positive a l institution de enseignement.

Cuvinte-cheie
imagine, organizaţie, strategie, management, marketing,

image, organisation, gestion(direction), stratégie marketing