A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
200 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-07 11:33
SM ISO690:2012
CORCIMARU, Serghei; TĂNASE, Ana; COZMA, Vasile; RASTIMESINA, Inna; POSTOLACHI, Olga; SÎRBU, Tamara; SLĂNINĂ, Valerina; BATYR, Ludmila; CHISELITSA, Oleg; GUTSUL, Tatiana. A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 35. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants


Pag. 35-35

Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Rastimesina Inna1, Postolachi Olga1, Sîrbu Tamara1, Slănină Valerina1, Batyr Ludmila1, Chiselitsa Oleg1, Gutsul Tatiana2
 
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020