IBN
Закрыть

109Publicaţii

695Descărcări

52725Vizualizări

Microbial Biotechnology10Biotehnologii avansate – realizări şi perspective9Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă7Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community6Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane4Protecţia plantelor - realizări şi perspective4Conservation of plant diversity3Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor3Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane3Integrare prin cercetare și inovare.3Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2Achievements and perspectives of modern chemistry2Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction2Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor2Știința Deschisă în Republica Moldova2Nanotechnologies and Biomedical Engineering1Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor1NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies1Чугаевская конференция по координационной химии1Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry1International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova1IFMBE Proceedings1Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic1
Sîrbu Tamara
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 70. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 60
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 7

Actinobacteria of the rare Genera Actinomadura and Actinoplanes isolated from the la izvor lake system (Chisinau) and their enzymatic activity
Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Syrbu T. , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de conservare în microbiologie (Articol de sinteză)
Ţurcan Olga , Sîrbu Tamara
Universitatea Tehnică a Moldovei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preservation of micromycetes through the lyophilization method involving nanoparticles
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 30, / 2023 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 9 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența fungilor fitopatogeni la procesul de liofilizare în dependență de temperatura de congelare
Sîrbu Tamara , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическая активность актинобактерий редких родов водной толщи системы озер «La izvor» (г. Кишинев)
Бурцева Светлана , Бырса М. , Сырбу Тамара
Институт микробиологии и биотехнологии, ТУМ
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2. 2023. Киров. ISBN 978-5-98228-265-1 (Книга 2).
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы поддержания микробных культур
Цуркан Ольга , Сырбу Тамара
Технический Университет Молдовы
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2. 2023. Киров. ISBN 978-5-98228-265-1 (Книга 2).
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энзиматическая активность микромицетов, выделенных из озерной системы «Ла извор» (г. Кишинев)
Сырбу Тамара , Молдован Кристина , Бурцева Светлана
Институт микробиологии и биотехнологии, ТУМ
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2. 2023. Киров. ISBN 978-5-98228-265-1 (Книга 2).
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 15

Antifungal activity of microalgae isolated from the water of “La Izvor” lake
Ţurcan Olga , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of actinobacteria isolated from water column and biofilm of the lake system La Izvor (Republic of Moldova)
Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Syrbu T. , Slanina Valerina , Cebotari Victoria
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 29, / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea fungilor din ecosistemele acvatice cu apă dulce ale parcului „La Izvor” din municipiul Chișinău
Moldovan Cristina , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare
Sîrbu Tamara , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of conservation of microalgae and cyanobacteria
Ţurcan Olga , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms
Bogdan-Golubi Nina1 , Syrbu T.1 , Byrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Information Society Development Institute,
3 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul activității enzimatice a fungilor acvatici
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of Lake Fungi biodiversity in from the La Izvor lake (Chisinau municipality)
Moldovan Cristina , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of ZnO and Cu nanoparticles supplemented in the rehydration medium on lyophilized micromycetes
Syrbu T. , Ţurcan Olga , Timush Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and stability of aquatic fungi of biotechnological interest after lyophilization
Syrbu T. , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Timush Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and stability of fungi isolated from lake La Izvor after lyophilization
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 109