Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
48 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-20 16:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.09 (22)
Художественная литература на отдельных языках (1240)
SM ISO690:2012
IOVU, Elisaveta. Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), pp. 104-108. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461

Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii

Imagology, a new research direction in the study of literature


CZU: 821.09
DOI: 10.5281/zenodo.2907892
Pag. 104-108

Iovu Elisaveta
 
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

The theme of this material is about imagology, as a new direction of research in the literature’s study. It presents a series of definitions, elaborated by researchers from different linguistic areas, the basic concepts of imagology are reviewed, its subject matter is defined. We have insisted on the etymology of the name of the discipline and the issues discussed in its various evolutionary periods. It insists on the etymology of the discipline’s name and the aspects concerned in different periods of development and in its most important sectors. Finally, imagology studies the totality of imagery, imaginary and symbolic representations, stereotypes and clichés or the ethno-types that people make about themselves and about the other people.

Tema acestui articol este imagologia ca o nouă direcție de cercetare a literaturii. Sunt prezentate un șir de defi niții ale acesteia, elaborate de cercetătorii din diferite arealuri lingvistice, trecute în revistă conceptele de bază ale imagologiei, este definit obiectul ei de studiu. Am insistat asupra etimologiei denumirea disciplinei și a problemelor discutate în diferite perioade de evoluţie a ei. Sinteza tuturor defi niţiilor pe care imagologia literară le primește de la cercetătorii din diferite arealuri lingvistice constituie cea mai largă și mai complexă definire a disciplinei. În fine, imagologia studiază totalitatea imaginilor, reprezentărilor imaginare și simbolice, stereotipurile și clișeele sau etnotipurile pe care și le face un popor despre sine și despre un alt popor.

Cuvinte-cheie
Literary imagology, Comparative imagology, image, image study, self-image, hetero-image, ethno-types.,

imagologie literară, imagologie comparată, imagine, studiul imaginii, auto-imagine, hetero-imagine, etnotipuri.