IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "self-image"

Elaborarea opționalului citește și cunoaște-te! În concordanță cu prioritățile de politică educațională- ca premisă a dezvoltării imaginii de sine a elevilor din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimental research: interpretation and evaluation of the external appearance components meanings

Rusanovschi Valeria
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre imaginea de sine și motivația învățării la preadolescenți ca factor al securității psihologice

Perjan Carolina
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar –modalitate de formare a imaginii de sine la școlarii din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenta reprezentarii sociale a frumuseţii asupra imaginei de sine

Rusanovschi Valeria
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preșcolaritatea – perioada optimă de formare a imaginii de sine

Florea Ionela -Aura
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiții psihologice de funcționare a motivației optime

Panczi Violina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia prin asertivitate în triada părinte – copil – pedagog

Moraru Ina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile relaţiilor reciproce ale elevilor la vîrsta adolescentă

Dorfman Livia12
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestări ale autoaprecierii de sine la adolescenţii din familii monoparentale

Negruţa Alina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea creativă a predării, învățării, evaluării în vederea formării imaginii de sine a elevilor, în receptarea textului literar

Irina Elena-Roxana12
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of Teacher’s Image Shapin

Mardakhaev Lev123
2 Russian State Social University,
3 Moscow State Regional University
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The problem of self-image development in children with language disorders

Maximciuc Victoria, Purcaru Gheorghe-Ionuț
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile autoevaluării imaginii personale la adolescente

Racu Iulia, Balan Rodica
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stima de sine – componentă a personalității

Maximciuc Victoria, Purcaru Gheorghe-Ionuț
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența relațiilor familiale asupra dezvoltării sferei affective la copii ca factor al securității psihologice

Perjan Carolina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stima de sine la preadolescenți

Losîi Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea imaginii de sine a elevilor din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni psihologice ale anxietății și imaginii de sine la copiii abuzați

Secrieru Luminiţa, Nacai Lilia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiză comparativă a manualelor de limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a, în România și Republica Moldova, cu privire la existența unor conținuturi care vizează formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar

Irina Elena-Roxana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49