Influenţa acidului giberelinic GA 4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul golden delicious
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-01 02:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.11:581.1 (13)
Плодоводство (1160)
Физиология растений (474)
SM ISO690:2012
PEŞTEANU, Ananie. Influenţa acidului giberelinic GA 4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul golden delicious. In: Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, pp. 43-49. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Influenţa acidului giberelinic GA 4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul golden delicious

CZU: 634.11:581.1

Pag. 43-49

Peşteanu Ananie
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2019


Rezumat

Cercetările au fost efectuate în livada întreprinderii SRL „Accesal”, înfiinţată în anul 2010. Obiectul cercetărilor a fost soiul Golden Delicious altoit pe M 26. Pomii au fost conduşi după sistemul de coroană fus obişnuit. Distanţa de plantare 4,0 x 2,0 m. Acidul giberelinic testat a fost GA4+7, produsul Gerlagib LG. Pentru a studia influenţa tratării asupra fructificării și calităţii merelor de soiul Golden Delicious au fost experimentate următoarele variante: 1. Control – fără tratare; 2. Gerlagib LG – 300 ml/ha; 3. Gerlagib LG – 400 ml/ha; 4. Gerlagib LG – 500 ml/ha. Pomii au fost trataţi de 4 ori. Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2016–2017. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat cantitatea și greutatea medie a fructelor, productivitatea, fermitatea fructelor, indicele de hidroliză și gradul de afectare a fructelor cu rugozitate. Rezultatele au demonstrat că produsul Gerlagib LG poate fi inclus în sistemul tehnologic pentru a preveni formarea rugozităţii pe fructele de măr de soiul Golden Delicious şi trebuie administrat în doză de la 300 până la 500 ml/ha, în funcţie de condiţiile meteorologice. Produsul poate fi aplicat de 4 ori, începând de la căderea petalelor şi continuând cu următoarele 3 tratamente la intervale de 7–10 zile.

The experimental plot is placed in the orchard “Accesal” Ltd. founded in 2010. The study subject of the experience was Golden Delicious apple variety grafted on M 26. The trees were trained as slender spindles. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The tested gibberellic acid was GA4+7, product Gerlagib LG. To study the influence of the treatment on fructification and quality of Golden Delicious apple variety, four variants were experimented: 1. Control – no treatment; 2. Gerlagib LG – 300 ml/ha; 3. Gerlagib LG – 400 ml/ha; 4. Gerlagib LG – 500 ml/ha. The trees were sprayed 4 times. The research was conducted during the period of 2016-2017 years. During the research, the following parameters were studied: the amount and average weight of fruits, tree productivity, firmness of fruits, hydrolysis index and russeting of fruits. In the present research work, we demonstrated that Gerlagib LG product may be included in the technologic system to prevent russeting on Golden Delicious apple fruits, and it must be administered in the dose from 300 to 500 ml/ha, depending on the weather conditions. The product can be applied up to 4 times, starting from petal fall stage and continuing with three next treatments at intervals of 7-10 days.

Cuvinte-cheie
Măr, Acid giberelinic, Rugozitate, Indice de formă, Producţie.,

Apple, , Gibberellic Acid, , Russeting, , Fruit index, , Yield.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Influenţa acidului giberelinic GA<sub> 4+7</sub> asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul golden delicious</p>">
<meta name="citation_author" content="Peşteanu Ananie">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Ştiinţa Agricolă">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="43">
<meta name="citation_lastpage" content="49">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/43-49_0.pdf">