Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
829 108
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-27 10:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:005.6 (1)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (879)
Управление качеством. Комплексный контроль качества (TQM) (86)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail; ROŞCA, Alfreda; COJOCARU, Igor; BOTNARU, Viorica. Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), pp. 25-30. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare

Some aspects of quality management useful to research and development system


CZU: 001.89:005.6
Pag. 25-30

Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2018


Rezumat

Lucrarea este consacrată problemelor asigurării calității în activitatea de cercetare și dezvoltare. Sunt prezentate cele 7 principii care stau la baza versiunilor actuale ale standardelor din domeniul managementului calității, precum și specificul realizării lor în activitatea de cercetare științifică. Fiecare principiu este analizat sub aspectul aplicabilității în domeniul de cercetare științifică.

The paper is focused on the issues of quality assurance in research and development activity. The 7 principles, underlying the current versions of the quality management standards and the specifics of their achievement in scientific research activity, are presented. Each principle is analyzed in terms of applicability in the field of scientific research.

Cuvinte-cheie
ISO, Managementul calităţii, activitatea de cercetare-dezvoltare, Standard, sistem, riscuri, conformitate, certificare,

planificarea calității,

audit