IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "riscuri"

Tendințe contemporane în administrarea performanțelor bancare

Cadocinicov Eugen
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-1168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă

Popa Andrei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton

Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-92. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre unele probleme de finanţare bancară a agriculturii moldoveneşti

Buga Oleg1, Melnic Natalia2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea riscurilor de denaturare semnificativă în procesul de înțelegere și testare a controlului intern

Iachimovschi Anatol1, Miron Oxana2
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale

Nicolaescu Victor, Ţurcanu Gheorghe
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor

Bodrug Svetlana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale

Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestionării serviciilor publice locale prin parteneriat public-privat
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate

Crudu Alexandr
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei
Rodionov Nelli
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele scorurilor de evaluare a riscului de mortalitate la pacienții cu sincopă cardiacă valvulară și non-valvulară

Dumanscaia Maria
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta şi „otrăvurile” din culori

Vornicu Nicoleta
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesia de chirurg - de la oportunități la riscuri

Tinică Grigore12
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul legal și instituțional pentru realizarea politicii securităţii naţionale a Republicii Moldova versus riscuri și provocări actualizate

Ciobanu Natalia, Ciobanu Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19

Răduț Florin1, Chirugu Gianina1, Andrioni Felicia2
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică

Munteanu Corneliu
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscurilor în dezvoltarea produselor noi. Studiu de caz. Elaborarea unui plan de marketing pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor”

Nastase Gabriel
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-162. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile naturale şi de ordin antropogen privind securitatea alimentară a ţării
Bajura Tudor, Mocanu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55