IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(94) pentru cuvîntul-cheie "sistem"
Prin codul lingvisti spre codul comunicării
Căruntu Nina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale
Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularea politicilor publice pentru dezvoltarea regională prin prisma abordării integrate
Savca Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova
Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu compаrаt între IMM-urile cu sistem de inovаre şi cele cu sistem trаdiţionаl în România
Popa Valentin
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul Securităţii Informaţionale
Rusnac Andrei
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexicographical source entries
Corcodel Svetlana
Moldova State University
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aplicarea metodelor structurale în dialectologie
Popovschi Liliana
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea sistemica de proiectare a produselor funcționale pentru copii
Danila (Cojocari) Victoria, Curteza Antonela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO
Popilevschi Dumitru
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An analytical approach to food products advertising in English and Romanian languages
Corcodel Svetlana
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi completarea Bibliotecii Muzeului Zemstvei din Basarabia (1889-1917)
Moraru Anton
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind problema de ajustare optimală a protecţiei prin relee într-un system energetic vast
Macovei Ilie1, Ambros Tudor1, Rujanschi Dumitru2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea sistemologică a proiectării elementelor constructiv-decorative în domeniul proiectării îmbracamintei
Florea-Burduja Elena1, Diordiev Alexandru2, Diordiev Olga2
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici sustenabile de proiectare și planificare urbană
Dima Ioana-Claudia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de generare a impulsurilor PWM pentru conducerea motorului BLDC
Popa Victor, Platon Vadim
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 94