Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-11 15:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478) (97)
Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство (3400)
SM ISO690:2012
SABLUK, P.; DOGA, Valeriu. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, pp. 159-160. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130

Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”

CZU: 63(478)
Pag. 159-160

Sabluk P.1, Doga Valeriu2
 
1 Academia Naţională de Ştiinţe Agrare,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 august 2017


BibTeX Export

@article{ibn_85214,
author = {Rogatinskaia, N.Z.},
title = {<p>Customs authorities in the system of ensuring economic security</p>},
journal = {Jurnalul juridic national: teorie şi practică},
year = {2019},
volume = {38 (4)},
pages = {152-154},
month = {Oct},
abstract = {(EN) <p>This article is devoted to the study of customs authorities, their place and role of customs authorities in the system of ensuring economic security. The problems and concepts of customs, foreign economic security are investigated.</p>},
abstract = {(RU) <p>Данная статья посвящена исследованию таможенных органов, места и роли таможенных органов в системе обеспечения экономической безопасности. Исследована проблематика и понятие таможенной, внешнеэкономической безопасности</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/85214},
keywords = {customs, customs security, foreign economic activity, economic security, таможня, таможенная безопасность, внешнеэкономическая деятельность, экономическая
безопасность.}
}