IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Organizațiile predecesoare:Istoric
Denumirea organizaţiei şi instituţiei nou-create (adresa juridică şi spaţiul transmis în gestiune)Modul de instituireSubordonarea organizaţiilor şi instituţiilorDenumirea organizaţiilor şi instituţiilor (subdiviziunilor) reorganizate (adresa juridică, suprafaţa, m2)
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞMNou creata
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice26
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/13743/178
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 576
371 publicatii cu CZU (64.4%)
7 publicatii cu DOI (1.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 67 ORCID (45%),
31 Google Scholar ID (20.8%),
25 Scopus Author ID (16.8%)
Brevete Tabel(9)
H-index autori
Proiecte Tabel(6)
Monografii Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 576. Descărcări - 17185. Vizualizări - 697242.
Articole în reviste din RM - 312. Publicaţii la conferinţe din RM - 223. Publicaţii peste hotare - 41.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 133
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 40
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 136
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 29
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 197
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 23
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2023 - 2

Implementarea instrumentului de eficientizare a resurselor și producere mai pură pentru întreprinderile verzi din Republica Moldova
Popa Viorica
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional innovative schemes of the educational capacity building for the smart specialization in the human settlements in the Republic of Moldova
Tutunaru Sergiu , Babin Anatolie , Covalenco Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 55-55.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic
Colesnicov Alexandru , Colesnicova Tatiana , Malahov Ludmila
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 223-224.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 and the response of central monetary authorities
Iordachi Victoria , Timuş Angela , Ciobu Stela
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 73-75.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monetary Policy Responses to COVID-19
Timofei Olga
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 71-72.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 74

Îmbătrânirea demografică în perioada intercensitară
Hruşciov Elena
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înzestrarea tehnică şi costurile serviciilor de mecanizare în sectorul agricol autohton
Bajura Tudor
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 199-202.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările teoretice moderne ale corupției bancare
Iordachi Victoria , Luchian Ivan
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 77-80.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual trends of wine sector in the world and EU
Iaţişin Tatiana , Tirlea Mariana-Rodica , Kozak Yury
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative de finanțare a microîntreprinderilor (Partea I-a)
Tirlea Mariana-Rodica , Perciun Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 15-27.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza complexă a situației tinerilor specialiști și integrarea lor în sfera ocupării forței de muncă din Republica Moldova
Garbuz Veronica
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 93-97.
Disponibil online 11 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de proiect și importanța proiectelor în economia modernă
Trofimov Victoria , Crainic Galina
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 219-222.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza eficienței unor politici publice în educația timpurie și educația școlară
Prodan Mariana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
Perciun Rodica , Oleiniuc Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale politicii economice în domeniul forestier în unele ţări ale Uniunii Europene
Şargu Lilia , Idriceanu Cătălin Ionel
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale procesului de susținere a IMM-urilor aflate în dificultate din Republica Moldova prin prisma proiectelor externe
Ghiţiu Lilia
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 98-102.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the key lessons from european countries regarding the policy incentives for an intensive propelling of renewable energy market investments
Nasalciuc Irina
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 162-166.
Disponibil online 1 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici regionale ale sărăciei rurale în Republica Moldova
Rojco Anatolii , Vinogradova Valentina , Ivanov Svetlana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 288-294.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul intern bancar – parte componentă a activităţii bancare
Cociug Victoria , Postolachi Victoria
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 265-267.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale a tinerilor în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar din Republica Moldova
Aculai Elena , Novac Alexandra , Deliu Natalia
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 93-97.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 576