Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1639 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-12 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13:316.77 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (14647)
Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (801)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Victoria, MAFTEUŢA, Rodica. Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2016, nr. 2(9), pp. 120-127. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
CZU: 371.13:316.77

Pag. 120-127

Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2017


Rezumat

Prezentul articol reflectă analiza datelor experimentului de constatare la tema: „Formarea competenței de negociere educațională a mangerilor din învățămîntul preuniversitar”, unde sînt prezentate rezultatele experimentului de constatare. Cercetarea experimentală a fost inițiată deoarece rolul de negociator este unul prioritar în realizarea funcțiilor manageriale, iar competența de negociere reprezintă a fi una dintre competențele care ar permite managerilor educaționali să autogestioneze eficient instituțiile de învățămînt în scopul asigurării vivacității și a bunei funcționări a acestor instituții.

This article reflects the analysis of experimental data establishing at the theme: „Educational negotiation competence training for high school managers”, where the results of the experiment are presented. The experimental research was initiated because the role of negotiator is a priority in achieving managerial functions and the negotiation competence is the one of the skills that would allow educational managers to self-manage in an effective mood the education institutions to ensure vivacity and good functioning of these institutions.

Cuvinte-cheie
negociere, comunicare, competenţă,

manager