Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 42
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-14 15:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.72:316.6 (1)
Психология (660)
Социальная психология (247)
SM ISO690:2012
POPESCU-MARTIN, Ofelia. Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 1-2, pp. 62-70. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire.

CZU: 159.922.72:316.6
Pag. 62-70

Popescu-Martin Ofelia
 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2016


Rezumat

În studiul prezentat am explorat diferenţele dintre copiii preşcolari cu tulburări de limbaj şi copiii preşcolari fără tulburări de limbaj, în ceea ce priveşte orientarea înspre interacţiuni sociale în mediul social imediat, familial şi şcolar. Presupoziţiile avansate de noi că copilul fără tulburări de limbaj în comparaţie cu, copilul cu tulburări de limbaj manifestă o tendinţă mai scăzută de a stabili relaţii cu persoanele din mediul social imediat (familial şi şcolar) şi că există corelaţii semniicative statistic între intensitatea orientărilor spre diferitele categorii de relaţii ale copiilor cu tulburări de vorbire în mediul social imediat (familial şi şcolar) s-au conirmat.

In the present study we explored the differences between preschool children with speech disorders and preschool children with language disorders, regarding the orientation towards social interactions in the immediate social environment, family and school. Our presuppositions leads us to the fact that children with language disorders in comparison with the children with speech disorders exhibit a lower bias to establish relationships with people in the immediate social environment (family and school) and that there are statistically signiicant correlations between the intensity of guidelines for different categories of relationships of children with speech disorders in the immediate social environment (family and school), which were conirmed.

Cuvinte-cheie
preşcolaritate, tulburare de vorbire, relaţii sociale, integrare socială