Efectele cognitive şi comportamentale ale unui contact tactil.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
254 13
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-08 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922 (171)
Психология (660)
SM ISO690:2012
SECRIERU, Luminiţa. Efectele cognitive şi comportamentale ale unui contact tactil.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 1-2, pp. 50-61. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Efectele cognitive şi comportamentale ale unui contact tactil.

CZU: 159.922
Pag. 50-61

Secrieru Luminiţa
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2016


Rezumat

Amploarea cercetărilor actuale privind tactilul este atât de mare, încât putem spune că nu există comportamente (şi îndeosebi comportamente implicând o relaţie socială) care să nu poată i inluenţate de un simplu contact tactil. Studii despre inluenţa tactilului au fost efectuate cu precădere în ţările anglo-saxone, în special în Statele Unite ale Americii, care este considerată o cultură a noncontactelor. Recent, câteva cercetări similare s-au realizat şi în Franţa (cultură a contactelor), iar rezultatele nu diferă de cele ale experimentelor din ţările anglo-saxone. La rândul lor rezultatele studiilor noastre conirmă acel fapt că eicacitatea tactilului poate să ie extinsă şi în unele ţări din Europa de Est, cum ar i România şi Republica Moldova. În ciuda diferenţelor culturale, tactilul creşte semniicativ coeicientul de supunere al subiecţilor.

The research magnitude concerning tactile, is so large, as we could assert, that are no behaviors, which are not inluenced by a simple touch contact (especially behaviors which involves a social relationship). The studies which mentioned the inluence of touch were made mainly in Anglo-Saxon countries, especially in the United States of America, which is considered a culture of touch avoidance. Recently, some similar research were carried out in France (a culture of touch), and the results do not differ from those assessed in Anglo-Saxon countries. Also, our studies acknowledge that the eficiency of tactile could be extended in other Eastern European countries, as Romania and the Republic of Moldova. Despite of cultural differences, the physical touch signiicantly increase the subject coeficient of obedience.

Cuvinte-cheie
contact tactil, supunere, inluenţă,

comportament, conştientizare