Curtea penală internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
837 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-15 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.645 (91)
Международный арбитраж. Международное судопроизводство (204)
SM ISO690:2012
SPÎNU (DUMNEANU), Ludmila, ŞTEFĂNOAIA, Mihai. Curtea penală internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale), 2015, nr. 11, pp. 74-77. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Curtea penală internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma
CZU: 341.645

Pag. 74-77

Spînu (Dumneanu) Ludmila, Ştefănoaia Mihai
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2016


Rezumat

Curtea Penală Internaţională – instituţie centrală a justiţiei penale internaţionale, constituie, totodată, elementul primordial al dreptului internaţional contemporan şi al sistemelor naţionale în domeniul dreptului penal. Segmentul-cheie în materie îl constituie procesul de ratificare şi implementare a Statutului de la Roma de către state, în parte de către Republica Moldova. Un adevărat fenomen localizat în priorităţile activităţii guvernelor statelor, instituţiilor internaţionale şi naţionale, ONG-urilor (cca 800), personalităţilor etc. Evenimentul a fost precedat de-a lungul timpului de organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, întrunirilor, elaborarea de studii, avize, rapoarte; procesul totuşi continuă şi este catalogat a fi încă „viu”.

The International Penal Court – the main institution of the international criminal justice, represents the major element of the contemporary international law and of the national systems regarding the penal law. The key part in this matter is represented by the process of ratification and implementation of the Statute of Rome by the states, partly, by the Republic of Moldova. It is a real phenomenon in the priorities of the activities of different governments, national and international institutions, NGOs (around 800), personalities, etc. This event has been preceded through the years by the organization of conferences, meetings, research studies, notifications, reports; the process is still under development, being considered still „functioning”.

Cuvinte-cheie
Curtea Penală Internaţională, Drept penal international, Statutul de la Roma, instituţii internaţionale,

proces de ratificare şi implementare, Acord privind privilegiile şi imunităţile CPI