IBN
Закрыть
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2023 - 4

Generalități privind subiectul activ al infracțiunilor legate de traficul de droguri în legislaţia Republicii Moldova şi a României
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente de fapt și de drept în prevenirea și combaterea fenomenului de violență în familie în Republica Moldova
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Unele abordări cu privire la elementul material al faptelor de trafic ilicit de droguri
Spînu (Dumneanu) Ludmila1 , Ştefănoaia Mihai2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vânatul în perioada interzisă – ipoteză prevăzută de art. 233 din Codul penal al Republicii Moldova
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Boldescu Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Cantitatea (proporțiile) înlocuitorilor de droguri
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului: printre prevederi și realități
Spînu (Dumneanu) Ludmila1 , Ştefănoaia Mihai2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea privind competența autorităților delegate de legiuitor de a modifica și completa listele de droguri
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-476-3.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea unei protecții penale mai eficiente împotriva vânatului ilegal al animalelor sălbatice din speciile care sunt pe cale de dispariție
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Boldescu Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Alte noţiuni decât „droguri”, utilizate în codul penal al Republicii Moldova şi cel al României
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categorii de droguri în viziunea legii penale a Republicii Moldova şi în cea a României
Spînu (Dumneanu) Ludmila1 , Botnarenco Mihaela1 , Ştefănoaia Mihai2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul material al infracţiunilor legate de traficul droguri
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Drogurile: fenomen infracțional și politici de prevenire și sancționare
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-151. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evaluările naționale și internaționale în domeniul infracțiunilor informatice
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un instrument important privind combaterea şi prevenirea infracţiunilor informatice – Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Coraportul dintre traficul de persoane şi traficul de femei: noţiuni şi conţinut
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cazuistica traficului de fiinţe umane
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traficul de fiinţe umane: instrumente de reglementare
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Curtea penală internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traficul de persoane: unele reflecţii ştiinţifice ale autorilor străini
Spînu (Dumneanu) Ludmila1 , Ştefănoaia Mihai2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015. Descarcări-80. Vizualizări-1155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Grosu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-74. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Albaniei şi în cea a Germaniei
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care fapta de trafic de persoane este incriminată alături de fapta de trafic de copii
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care fapta de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală este incriminată alături de fapta de trafic de persoane de sex feminin
Spînu (Dumneanu) Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sistemul de pedepse în dreptul penal comparat
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-49. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Conceptul de pedeapsă în dreptul penal comparat
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedeapsa cu moartea
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-148. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27