Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1110 26
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 17:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.072-053.6 (1)
Психология (2002)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel. Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 3-4, pp. 81-98. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu

CZU: 159.9.072-053.6
Pag. 81-98

Robu Viorel
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

În şcolile contemporane, testarea cunoştinţelor pe care elevii le au şi care trebuie să corespundă standardelor referitoare la achiziţiile aşteptate pentru diferite etape ale traseului educaţional a devenit o practică comună. Totuşi, această practică poate induce anxietate atât în rândul elevilor, cât şi al părinţilor. Prezentul articol se preocupă de evidenţierea unor dimensiuni psihologice ale fenomenului anxietăţii care se manifestă în situaţiile de testare specifi ce mediului şcolar. De asemenea, lucrarea prezintă măsuri pe care elevii care se afl ă în risc, profesorii, părinţii şi psihologii şcolari le pot adopta pentru a reduce şi/sau preveni anxietatea în situaţii de testare şi la examene.

In contemporary schools, testing knowledge that students have and that should match the expected achievement standards for different stages of educational route has become a common practice. However, this practice may induce anxiety among both students and parents. This article is concerned with highlighting the psychological dimensions of test anxiety which is related to school environment. Also, the paper presents measures that at-risk students, teachers, parents and school psychologists can take to reduce and/or prevent test anxiety.

Cuvinte-cheie
anxietate în situaţii de testare, prevalenţa, aspiraţii ale elevilor cu privire la performanţele şcolare, adolescenţi