IBN
Закрыть
Robu Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 8

2023 - 8

Coordinates of school bullying
Robu Viorel1 , Tufeanu Magda2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homosexuality attitude scale (has): proprietăți psihometrice ale versiunii în limba română
Bulboacă Gabriel1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Revista de Psihologie
Vol. 69, Nr. 1 / 2023 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge about homosexuality among Romanian university students
Robu Viorel1 , Bulboacă Gabriel2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 12 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre ataşamentul primar și securitatea psihologică la copii
Robu Viorel
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-40. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre instabilitatea emoțională și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților: rolul moderator al predispoziției spre angajarea în comportamente riscante
Ionaşcu Grigore1 , Glavan Aurelia1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-64. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a subrealizării școlare în rândul elevilor de ciclu primar: perspectiva cadrelor didactice
Tufeanu Magda1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model psihosocial al factorilor de risc și protectori în abuzul de alcool la adolescenți (I)
Ionaşcu Grigore1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Revista de Psihologie
Vol. 69, Nr. 2 / 2023 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model psihosocial al factorilor de risc și protectori pentru abuzul de alcool la adolescențI (II)
Ionaşcu Grigore1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Revista de Psihologie
Vol. 69, Nr. 3 / 2023 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 13 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Attitude toward school among young school-age children (a comparative study)
Robu Viorel1 , Petrescu Zamfira-Maria2 , Caranfil Narcisa Gianina34
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 “Agricola” Kindergarten, Bacău,
3 ”Petre Andrei” University,
4 Free International University of Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(40) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distanța socială față de persoanele LGBT: Studiu exploratoriu în rândul studenților din România și Republica Moldova
Bulboacă Gabriel1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Revista de Psihologie
Vol. 68, Nr. 3 / 2022 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors associated with school satisfaction among primary school students
Boghian Ioana , Robu Viorel
"Vasile Alecsandri" University of Bacau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile sociale în rândul cadrelor didactice care lucrează în învățământul primar: studiu exploratoriu
Tufeanu Magda1 , Robu Viorel2 , Petrescu Zamfira-Maria3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Grădinița „Agricola”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The motivating instructional context inventory – 12: testing psychometric properties in a sample of Romanian adolescents
Robu Viorel1 , Caranfil Narcisa Gianina2 , Buganu Diana-Alina1
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 ”Petre Andrei” University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between emotional instability and risk of alcohol abuse among adolescents: the moderating role of predisposition to engage in risky behaviors
Ionaşcu Grigore1 , Glavan Aurelia1 , Robu Viorel2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation and psychometric properties of the romanian version of the satisfaction with life scale (SWLS)
Robu Viorel1 , Stoica Cristina-Maria2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 ”Petre Andrei” University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

A Psychometric Evaluation of the Revised Attitudes toward Lesbians and Gay Men Scale-Short Version: The ATLG-R-S-9
Bulboacă Gabriel1 , Robu Viorel2
1 Free International University of Moldova,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2247-4579 / ISSNe 2392-7127
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele sociale și emoționale în rândul copiilor de ciclu primar: diferențe în funcție de vârstă și gen
Sandovici Anişoara1 , Stoica Cristina-Maria2 , Robu Viorel1
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția cadrelor didactice din învățământul primar cu privire la competențele necesare unui director de școală eficient.
Tufeanu Magda1 , Robu Viorel2 , Caranfil Narcisa Gianina3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a homosexualității în rândul studenților români: o abordare structurală.
Bulboacă Gabriel1 , Briceag Silvia2 , Robu Viorel3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a muncii educatorilor: perspectiva studenților care urmează programul de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar.
Robu Viorel1 , Tufeanu Magda2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Dimensiuni ale anxietății față de testări în rândul elevilor de ciclu primar.
Tufeanu Magda1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-regulatory dimensions of academic motivation among university students attending the program pedagogy of primary and pre-school education
Robu Viorel1 , Tufeanu Magda2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-regulatory dimensions of academic motivation among university students attending the program pedagogy of primary and pre-school education
Robu Viorel1 , Tufeanu Magda2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Academic Motivation Scale: Adaptation and psychometric analyses for Romanian high school students
Robu Viorel1 , Rusnac Svetlana2 , Caranfil Narcisa Gianina2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-91. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai sunt motivaţi adolescenţii români să se implice în activitățile școlare? Dovezi și considerații practice
Robu Viorel1 , Caranfil Narcisa Gianina2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measuring adolescents’ attitude toward school: psychometric properties of the romanian version of the school attitude assessment survey-revised
Rusnac Svetlana1 , Caranfil Narcisa Gianina1 , Robu Viorel2
1 Free International University of Moldova,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictors of attitude toward homosexuals in a sample of Romanian university students
Bulboacă Gabriel1 , Robu Viorel2
1 Free International University of Moldova,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychometric properties of the Attitudes Toward Sexuality Scale in a sample of Romanian university students
Robu Viorel
"Vasile Alecsandri" University of Bacau
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Robu Viorel1 , Tufeanu Magda2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-84. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției
Otomega Iulia-Mihaela1 , Rusnac Svetlana2 , Robu Viorel3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-1236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Inteligența socială: conceptualizare și măsurare
Robu Viorel1 , Bulboacă Gabriel2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai sunt motivaţi adolescenţii români să se implice în activităţile şcolare? Câteva dovezi şi consideraţii practice
Robu Viorel1 , Caranfil Narcisa Gianina2
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

În cautarea semnificatiei vietii: studiu corelational realizat pe un eşantion de adolescenti români
Pruteanu Lavinia Maria1 , Robu Viorel2
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-123. Vizualizări-1486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measuring Attitude toward Homosexuality Among Youths Living in Eastern Europe: A Psychometric Evaluation of the Attitudes toward Lesbians and Gay Men Scale-Revised Version on a Sample of Romanian University Students
Robu Viorel1 , Bulboacă Gabriel23
1 ”Petre Andrei” University,
2 Necunoscută, România,
3 Institute for Labor Research and Social Protection in Bucharest (INCSMPS)
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceptia publica asupra sistemului educational din România: o analiza retrospectiva si provocari pentru viitor
Caranfil Narcisa Gianina1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Student Engagement with School: Conceptual and Measurement Issues
Robu Viorel
”Petre Andrei” University
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul reprezentării sociale a şcolii şi şcolarităţii în rândul adolescenţilor contemporani: analiză comparativă România-Republica Moldova
Caranfil Narcisa Gianina1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.
Sandovici Anişoara12 , Robu Viorel12 , Robu Iuliana Elena3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
3 Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-171. Vizualizări-1974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictori ai angajamentului în domeniul şcolar în rândul adolescentilor români: explorarea rolului motivatiei pentru activitatea şcolara şi a climatului şcolar
Caranfil Narcisa Gianina1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de personalitate: o analiză din perspectiva psihologiei dinamice
Mihai Cozmin1 , Robu Viorel2 , Pruteanu Lavinia Maria1
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
La început a fost opera
2016. România, Iași. ISBN 978-973-8483-79-8.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova
Robu Viorel1 , Stoica Cătălina2
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-186. Vizualizări-1948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-63. Vizualizări-1855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ
Robu Viorel1 , Robu Iuliana Elena2
1 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
2 Asociaţia Psihologilor Profesionişti din România
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-43. Vizualizări-1522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-571. Vizualizări-3882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior dotaţi. Studiu comparativ
Robu Viorel12 , Ciudin Mirela3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
3 Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-201. Vizualizări-2379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST)
Driga Octavian12 , Robu Viorel34
1 Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
3 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
4 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-60. Vizualizări-1506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Competenţele cadrului didactic din învăţământul preuniversitar – elemente-cheie ale procesului educaţional
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-95. Vizualizări-2142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Distanţa socială faţă de persoanele de alte rase în rândul studenţilor români
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-60. Vizualizări-1740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Indisciplina în rândul elevilor de liceu români: Prevalenţă şi motivatii
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-53. Vizualizări-1803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţa şi faţetele atitudinii faţă de şcoală a elevilor
Robu Viorel
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-84. Vizualizări-1597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 51