Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-30 15:00
SM ISO690:2012
ŞCERBATIUC, Dumitru; LEHTMAN, Sofia. Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 153-156. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare

Pag. 153-156

Şcerbatiuc Dumitru, Lehtman Sofia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Sialolitiaza gigantă este considerată o patologie rară, în literatura anglo-saxonă fiind descrise 54 de cazuri în perioada 1942-2009. Autorii prezintă cazul clinic de sialolitiază gigantă rezolvat prin litextracţie endoorală. Este prezentată revista literaturii la acest subiect.

Giant sialolithiasis is a rare finding, with only 54 cases being published during 1942-2009. The authors present a case of giant sialolithiasis with successful intraoral calculi extraction, as well as the literature review regarding this topic.

Гигантский сиалолитиаз является редким заболеванием в англоаксонской литературе описаны 54 случая в период 1942-2009. Авторы представляют гигантский сиалолитиаза разрешённый эндоральной литекстракцией. Представлены данные современной литературы.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-22519</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-04-03</cfResPublDate>
<cfVol>34</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>153</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0011</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/22519</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Sialolitiaza gigantă este considerată o patologie rară, în literatura anglo-saxonă fiind descrise 54 de cazuri în perioada 1942-2009. Autorii prezintă cazul clinic de sialolitiază gigantă rezolvat prin litextracţie endoorală. Este prezentată revista literaturii la acest subiect.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Giant sialolithiasis is a rare finding, with only 54 cases
being published during 1942-2009. The authors present
a case of giant sialolithiasis with successful intraoral calculi
extraction, as well as the literature review regarding
this topic.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Гигантский сиалолитиаз является редким заболеванием в англоаксонской литературе описаны 54 случая в период 1942-2009. Авторы представляют гигантский сиалолитиаза разрешённый эндоральной литекстракцией. Представлены данные современной
литературы.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11780</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13472</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11780</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11780-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şcerbatiuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dumitru</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13472</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13472-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lehtman</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sofia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>