Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefă de nerv cadaveric conservat: plan tardiv
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
443 17
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-11 11:03
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Ion. Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefă de nerv cadaveric conservat: plan tardiv . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 156-163. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefă de nerv cadaveric conservat: plan tardiv

Pag. 156-163

Munteanu Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Articolul tratează problema terapiei nevralgiei de trigemen. Tratamentul acestei patologii este o problemă dificilă în toată lumea. Metodele tradiţionale de tratament având un caracter simptomatic şi în majoritatea cazurilor un efect temporar asociat cu un şir de complicaţii, boala deseori este rezistentă la terapia aplicată. În anul 1967 a fost propusă o metodă nouă de tratament – terapia tisulară, care este total diferită de metodele utilizate anterior prin mecanismul de acţiune, prin efectul curativ, dar şi durata efectului curativ. Nu se dezvoltă dependenţă de preparatul grefat utilizat. Rezultatele pozitive la 759 pacienţi au permis ca metoda să fi e recunoscută de specialiştii în domeniu nu doar în Republica Moldova, ci şi în multe ţări europene.

The article discusses the problem of trigeminal neuralgia treatment.The therapy of this pathosis is a difficult problem worldwide. The traditional methods of treatment having a symptomatic character, in most of the cases the effect was temporary and associated with a lot of complications this rendering the disease resistent to the used treatment. In 1967 a novel method of treatment was suggested: the tissue therapy, which is totally different from those used before by the mechanism of action, its curative effect and the duration of this effect. The utilized graft preparation does not cause addiction. The positive results obtained in 759 patients made the method be recognized by the specialists in the field not only in the Republic of Moldova but also in many European countries.

Статья посвящена проблеме лечения невралгии тройничного нерва. Лечение данной патологии до настоящего времени остается сложной проблемой во всем мире. Поскольку традиционные методы лечения имеют симптоматический характер и в большинстве случаев временный лечебный эффект, ассоциированный с рядом осложнений, болезнь часто проявляет резистентность к применяемому лечению. В 1967 году был предложен новый метод лечения – тканевая терапия, которая качественно отличается от традиционных методов механизмом действия препарата, лечебным эффектом, отдаленными результатами. Благодаря благоприятным результатам лечения 759 больных, предложенный метод был признан специалистами не только в Республике Молдова, но и во многих странах Европы.