Demersul comunicativ la valorificarea competenţei fonologice în limba străină
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
76 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111’34:378.147 (2)
Английский язык (692)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2605)
SM ISO690:2012
USATÎI, Larisa. Demersul comunicativ la valorificarea competenţei fonologice în limba străină. In: Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații", conferință ştiințifică națională, 3 mai 2023, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS, 2023, pp. 91-103. ISBN 978-9975-46-868-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații", conferință ştiințifică națională 2023
Conferința "Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații"
Chişinău, Moldova, 3 mai 2023

Demersul comunicativ la valorificarea competenţei fonologice în limba străină

The communicative approach on the valorization of the phonological competence in a foreign language

CZU: 811.111’34:378.147

Pag. 91-103

Usatîi Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2024


Rezumat

The effectiveness of the pronunciation largely determines the success of the mastery of oral speech. Phonological competence is one of the important elements of speech culture, of general human culture. The speech is difficult to understand by the listener or is totally incomprehensible, if the speaker does not respect the phonological norms of the studied language, therefore difficulties also arise in the intercultural dialogue. Thus, the phonetic lab, articulatory agenda, articulatory gymnastics, as well as the typology of exercises contribute enormously to intelligible pronunciation which is helpful in the realization of the intercultural dialogue.

Cuvinte-cheie
phonological competence, intercultural dialogue, phonetic laboratory, articulatory agenda, articulatory gymnastics, typology of exercises, communicative exercises