Strategii educaționale de corijare a comportamentelor disruptive la elevii din generația alpha
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
126 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-05 21:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005:37+37.015.3 (1)
Управление. Менеджмент (1789)
Воспитание. Обучение. Образование (13942)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (3813)
SM ISO690:2012
MANEA, Adriana Denisa, BARBĂ, Maria. Strategii educaționale de corijare a comportamentelor disruptive la elevii din generația alpha. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, 7 iunie 2023, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2023, Vol.10, Partea II, pp. 27-31. ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II, 2023
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2023

Strategii educaționale de corijare a comportamentelor disruptive la elevii din generația alpha

Educational strategies for correcting disruptive behavior in alpha generation students

CZU: 005:37+37.015.3

Pag. 27-31

Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
 
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

În realizarea cu succes a managementului clasei/grupei de copii se impun a fi abordate cu responsabilitate atât strategii eficiente de învățare, cât, mai ales, strategii educaționale de corijare comportamentală. Astăzi, mai mult ca oricând, abilitatea cadrelor didactice de a interveni oportun și eficient în situații problematice la nivelul clasei de elevi condiționează bunăstarea societății de mâine. Comportmentul indezirabil al copiilor din generația Alpha, caracterizați de valorificarea oportunităților pe care societatea le oferă din punct de vedere tehnologic și economic, poate fi provocat și întreținut de consumul în exces de mass-media. Intervenția educațional corectiv-terapeutică în cazul acestor copii necesită punerea în joc a unui arsenal strategic bazat pe cooperare, angajament și spirit critic, deopotrivă cu o comunicare empatică, valori sustenabile și conținuturi educaționale pragmatice.

In the successful implementation of the management of the class/group of children, both effective learning strategies and, above all, behavioral correction educational strategies must be approached with responsibility. Today, more than ever, the ability of teachers to intervene timely and effectively in problematic situations at the level of the student class conditions the well-being of tomorrow's society. The undesirable behavior of children of the Alpha generation, characterized by capitalizing on the opportunities that society offers from a technological and economic point of view, can be caused and maintained by excessive consumption of mass media. Corrective-therapeutic educational intervention in the case of these children requires putting into play a strategic arsenal based on cooperation, commitment and critical spirit, as well as empathic communication, sustainable values and pragmatic educational contents.

Cuvinte-cheie
strategii educaţionale, comportament disruptiv, tulburări emoțional-comportamentale, contract de contingență, generația Alpha,

educational strategies, disruptive behavior, emotional-behavioral disorders, contingency contract, Alpha generation