Mărturii din prizonieratul medicului Ion Periețeanu (1916-1918)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-19 10:25
SM ISO690:2012
STOICA, Leontin. Mărturii din prizonieratul medicului Ion Periețeanu (1916-1918). In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 1(20), pp. 26-35. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Mărturii din prizonieratul medicului Ion Periețeanu (1916-1918)

Pag. 26-35

Stoica Leontin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16547</doi_batch_id>
<timestamp>1590687279</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>1(20)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Mărturii din prizonieratul medicului Ion Periețeanu (1916-1918)</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Leontin</given_name>
<surname>Stoica</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>26</first_page>
<last_page>35</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>