Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
95 0
SM ISO690:2012
NICOLAESCU, Gheorghe; CEBOTARI, Valeriu; BRATCO, Dumitru; NICOLAESCU, Ana. Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 3-12. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor


Pag. 3-12

Nicolaescu Gheorghe1, Cebotari Valeriu2, Bratco Dumitru2, Nicolaescu Ana1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2021


Rezumat

In this article are showing the condition and prospects of the development of viticulture and wine making industry in the Republic of Moldova, for the period of 2002-2020, as well as are brought measures on improvement of the realisation of the State Program.

Cuvinte-cheie
Prospects, state program, situation, viticulture, winemaking

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Nicolaescu, G.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cebotari, V.</creatorName>
<affiliation>Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bratco, D.N.</creatorName>
<affiliation>Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Nicolaescu, A.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova &ndash; prezent şi viitor</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-64-125-8</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Prospects</subject>
<subject>state program</subject>
<subject>situation</subject>
<subject>viticulture</subject>
<subject>winemaking</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>In this article are showing the condition and prospects of the development of viticulture and wine making industry in the Republic of Moldova, for the period of 2002-2020, as well as are brought measures on improvement of the realisation of the State Program.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>