IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "Prospects"

Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor

Nicolaescu Gheorghe1, Cebotari Valeriu2, Bratco Dumitru2, Nicolaescu Ana1
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia şi perspectivele creşterii taurinelor în Republica Moldova

Chilimar Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концепция развития свиноводства Гродненской области

Scvorniuc Daria, Deșco I.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции развития мировой торговли основными группами товаров электротехнического комплекса

Enachiev Constantin, Bulatova Elena
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реализация преемственности дошкольного и начального образования в процессе развития комуникативных умений и навыков детей

Kaniosa Natalia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia actuală, probleme şi realizări în sectorul de producţie a culturilor bacifere în Republica Moldova

Sava Parascovia1, Şarban Vasile2
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(50) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risks and confidence in the european area after Brexit

Lazari Silvia1, Cojocaru Virginia2
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problems and perspectives of development in the sphere of international cargo and road transportation in the Republic of Moldova

Ignatiuc Diana, Conop Vladislava
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi viitorul creşterii bovinelor în Republica Moldova
Chilimar Serghei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9