Mass-media: vocaţia dialogului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
86 0
SM ISO690:2012
MORARU, Victor; COSMA, Dorel. Mass-media: vocaţia dialogului. In: Societatea și comunicarea în tranziţie . 23 ianuarie 2008, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2008, pp. 155-166. ISBN 978-9975-934-58-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008
Colocviul "Societatea și comunicarea în tranziţie "
Chişinău, Moldova, 23 ianuarie 2008

Mass-media: vocaţia dialogului


Pag. 155-166

Moraru Victor1, Cosma Dorel2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2021


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Moraru, V..</creatorName>
<affiliation>Academia de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cosma, D.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Mass-media: vocaţia dialogului</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2008</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-934-58-9</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2008</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>