Mass-media: vocaţia dialogului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
85 0
SM ISO690:2012
MORARU, Victor; COSMA, Dorel. Mass-media: vocaţia dialogului. In: Societatea și comunicarea în tranziţie . 23 ianuarie 2008, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2008, pp. 155-166. ISBN 978-9975-934-58-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008
Colocviul "Societatea și comunicarea în tranziţie "
Chişinău, Moldova, 23 ianuarie 2008

Mass-media: vocaţia dialogului


Pag. 155-166

Moraru Victor1, Cosma Dorel2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2021


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Mass-media: vocaţia dialogului</p>">
<meta name="citation_author" content="Moraru Victor">
<meta name="citation_author" content="Cosma Dorel">
<meta name="citation_publication_date" content="2008">
<meta name="citation_collection_title" content="Societatea și comunicarea în tranziţie ">
<meta name="citation_firstpage" content="155">
<meta name="citation_lastpage" content="166">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/155-166_2.pdf">