Interpretarea muzicii ca proces de creaţie artistică şi identificare spirituală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
10 0
SM ISO690:2012
GRANEŢKAIA, Lilia. Interpretarea muzicii ca proces de creaţie artistică şi identificare spirituală. In: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Vol.31, 10 noiembrie 2017, Iași, România. Iași, România: Performantica, 2017, pp. 136-142. ISBN 978-606-685-555-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31, 2017
Conferința "Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere"
Iași, România, Romania, 10 noiembrie 2017

Interpretarea muzicii ca proces de creaţie artistică şi identificare spirituală

Interpretation of music as artistic creation process and spiritual identification


Pag. 136-142

Graneţkaia Lilia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Rezumat

The interpretation of music is primarily a creative act. The composer, inspired by artistic ideas, embraces feelings, experiences in graphic signs, interprets the inverse path to the ideative matrix - decipher the text, presented in the form of conventional symbols, enlivening the musical score. In the author's opinion, the connection with music becomes an act of spiritual identification when crossing the path of art. The article addresses the stringent problems of the musical instrumentation process related to the concept of interpreted as the process of realizing the spiritual-artistic ideas of the composer launched in the musical text.

Cuvinte-cheie
music, artistic, apiritual, composer