Praxiologia competenţelor interdisciplinare: aspecte specifice domeniului educaţiei artistice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
11 0
SM ISO690:2012
CRIŞCIUC, Viorica. Praxiologia competenţelor interdisciplinare: aspecte specifice domeniului educaţiei artistice. In: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Vol.31, 10 noiembrie 2017, Iași, România. Iași, România: Performantica, 2017, pp. 111-116. ISBN 978-606-685-555-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31, 2017
Conferința "Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere"
Iași, România, Romania, 10 noiembrie 2017

Praxiologia competenţelor interdisciplinare: aspecte specifice domeniului educaţiei artistice

Praxeology of interdisciplinary competences: aspects specific to the field of artistic education


Pag. 111-116

Crişciuc Viorica
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Rezumat

This article reveals conceptual aspects with reference to artistic education and the formation of musical and interdisciplinary competences. It presents the realization of this process operating with the concepts of the famous Western, Russian and native scholars. One of the ideas characteristic of the scholarly pedagogical thinking is that in the process of forming the musical and interdisciplinary competences of the child through art, the child subjects the objects and phenomena of his acquired assimilation schemes.

Cuvinte-cheie
arts education, art, musical skills, interdisciplinary competences, knowledge mechanism