IBN
Закрыть
Graneţkaia Lilia
Cuvinte-cheie (44): relaxation procedure (1), concept of relaxation (1), singing teacher (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Conceptul relaxare în metodologia predării cântului vocal
Țurcan Tatiana, Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Repere psihologice ale teoriei C.A. Martienssen în arta pianistică românească
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Dezvoltarea inteligenţei spirituale a elevilor prin educaţie muzicală
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa competenţei interpretative a profesorului în realizarea conţinuturilor curriculare la educația muzicală
Dobrenco Elena, Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea muzicii ca proces de creaţie artistică şi identificare spirituală
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului genurilor musicale în formarea competențelor elevului-pianist în școala de muzică
Graneţkaia Lilia1, Liuleava Angela2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Şcoala de muzică, or.Glodeni
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului genurilor muzicale în formarea competenţelor elevului-pianist în şcoala de muzică 
Liuleava Angela, Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие музыкальности учащихся в процессе восприятия музыки на уроке в школе
Graneţkaia Lilia1, Гадырка Светлана2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Школа искусств, Сынжерей
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие музыкальности учащихся в процессе восприятия музыки на уроке в школе
Гадырка Светлана, Graneţkaia Lilia
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Formarea toleranţei culturale prin educaţie muzicală ca element al culturii spirituale
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul didactic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin integrarea teatrului popular
Graneţkaia Lilia1, Gavriliţă Laura2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cunoaştere muzicală – mijloc de comunicare artistică
Graneţkaia Lilia1, Leşchevicene Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Şcoala de arte "M. Cebotari", or. Cahul
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de cunoaștere aplicată în procesul interpretării/studiului creației muzicale
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Звукоизвлечение как основа формирования исполнительской культуры учащегося-пианиста
Graneţkaia Lilia1, Папенюк Марина2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“, Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Realizarea demersului educaţional la lecţia de pian
Graneţkaia Lilia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Competence of interpreting musical image – one of the educational standards of music teacher
Granetskaya L.
Alecu Russo Bălţi State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(16) / 2011 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea simţului ritmic la elevi prin intermediul cîntecelor folclorice
Graneţkaia Lilia, Grejdieru Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5. 2009. Bălţi. ISBN 978-9975-50-038-8.
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Experimentul de formare a competenţei de interpretare a imaginii muzicale la viitorii profesori de muzică
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Analiza interpretativă a imaginii muzicale – strategie didactică în formarea profesorului de muzică
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Analiza interpretativă ca tehnologie didactică în realizarea imaginii muzicale a lucrării în clasa de pian
Graneţkaia Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20