IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "Dysfunction"
Starea sănătăţii tubului digestiv în funcţie de apariţia simptoamelor de disfuncţii intestinale
Timoşco Maria, Velciu Aliona, Bogdan Victoria
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functions and dysfunctions of mass-media
Dănilă Iulian Cătălin
”Petre Andrei” University
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor condiționări, disfuncționalități și oportunități în amplul proces al colaborării și dezvoltării în Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”
Talabă Ion
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei potabile şi influenţa ei asupra morbidităţii populaţiei autohtone
Crivoi Aurelia1, Aşevschi Valentin2, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Cojocari Lidia1, Para Iulian1, Ilieş Ana1, Pozdneacova Ilona1, Tobultoc Olga1, Druţă Ala1
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-55. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of caffeine in pregnancy
Nicolenco Nicoleta
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de învățare a scrisului la elevii cu dificiențe fizice
Munteanu Maria
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-301-3.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the adolescent with disabilities on the socio-affective climate within the family
Timofei Pașa1, Calangea Angela2
1 Special Gymnasium nr. 14, Tulcea,
2 Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul adolescentului cu deficiențe asupra climatului socio-afectiv din cadrul familiei
Timofei Pașa12, Calancea Angela1
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie: disfuncționalități de ordin jurisprudențial și normativ
Brînza Serghei, Stati Vitalie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența e-learning-ului asupra analfebetismului funcțional
Ştefan Elena Gabriela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de dismicrobism intestinal – factor de ameninţare a sănătăţii
Timoşco Maria1, Bogdan Victoria1, Velciu Aliona1, Florea Natalia2
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(44) / 2012 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pост теневых практик на рынке труда аграрного сектора Молдовы как дисфункция рыночного процесса
Covalenco Sergiu
Комратский государственный университет
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei potabile şi influenţa ei asupra morbidităţii populaţiei autohtone
Aşevschi Valentin1, Crivoi Aurelia1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Ilieş Ana2, Suveică Luminiţa3, Cojocari Lidia4, Moroşanu Victoria1
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 31 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13