IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(145) pentru cuvîntul-cheie "inclusion"
Содержание и организация интегративного физического воспитания учеников средних школ различных медицинских групп
Bodnar Ivanna, Pristupa Evghenii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu dizabilități mentale
Lapoşina Emilia, Frunze Olesea
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta123
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului în educaţia incluzivă
Chirimbu Sebastian Cristian
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecjionarea profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educajiei incluzive la nivel najional şi/sau european
Toma Mihaela, Darii Ludmila
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica psihologică a copiilor cu dizabilități mintale ușoare în procesul educațional
Mocanu Cornelia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Integration through the Prism of Social Inclusion
Pavlencu Mariana
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Acta Universitatis Daniubis Administratio
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2068-5459 /ISSNe 2069-9336
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities
Atamni Kamli
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы формирования адаптивной образовательной среды для учащихся в условиях инклюзивного класса
Curilov Svetlana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The fintech revolution and its role in the development of the small and medium-sized enterprises
Erhan Lica
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea elevilor cu dizabilităţi alături de elevii tipici în mediul şcolar
Toma Mihaela, Darii Ludmila
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 18 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main directions of the formation of initial selfbeliefs in preschool children with psychomotor disorders in an inclusive environment
Ievleva Olga
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele sociale ale copiilor cu ces – resurse importante pentru asigurarea adaptării la viaţă
Petcu Mariana1, Stratan Valentina2
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea elevilor cu CES – implicații pedagogice
Cucer Angela1, Georgescu Maria2
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea în mediile incluzive
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о реализации программы развития инклюзивного образования в АТО Гагаузия
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă în şcoală
Ion Floarea, Uzeanu Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-249. Vizualizări-1325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi
Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive
Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 145