IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "măsuri preventive"
Garanțiile privind libertatea și siguranța persoanei prevăzute în CoEDO și CtEDO
Balmuş Daniela
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul și unele particularități ale aplicării măsurilor preventive în privința persoanelor juridice
Dumitrescu Florin
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele temeiuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat
Badrajan Ion
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de conservare și restaurare aplicate în Biblioteca Știinţifi că Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”
Karnaeva Liubovi, Şoroc Nona
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare şi de urmărire penală
Muntean Vasilisa
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(43) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criminologică a infracțiunii de contrafacere. Reacția socială împotriva fenomenului de contrafacere
Ţîganaş Ion
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Reacţia socială împotriva fenomenului de contrafacere
Ţîganaş Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile aplicării arestării preventive prin prisma legislației CEDO
Cuciurcă Angela
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a minorului în dreptul comparAT
Pîrău Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 23 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept
Spînu (Dumneanu) Ludmila, Grosu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-74. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei juridice
Buruiană Olga, Botnaru Stela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-58. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты мер предупреждения насилия в семье в Республике Молдова
Priseajnîi Constantin
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-303-7..
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12