IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "probabilitate"
Importanţa şi locul problemelor distractive în ciclul primar de matematică
Hariton Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-31. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiple classification algorithms unimodal and multimodal target recognition systems
Perju Veaceslav
Agency for Military Science and Memory
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiciura ca fenomen meteorologic de risc pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea probabilității în jocul DARTS
Neagu Natalia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013 – anul internaţional al statisticii
Cioban Mitrofan
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa modelelor grafice şi reţelelor BAYESIENE
Lisnic Inga, Scrob Sergiu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea actuară: aspect metodologic
Caprian Iulia, Caprian Iurie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra formării intuiţiei probabiliste
Poştaru Andrei, Benderschi Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
Poştaru Andrei, Prodan Nicolae, Benderschi Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul – componentă inevitabilă a activităţii de antreprenoriat
Gheorghiţă Maria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-137. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea elementelor de combinatorică la rezolvarea problemelor probabilistice
Macriţchi Natalia
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9751-7-9.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11