IBN
Закрыть
Macriţchi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 2

Legile lumii. Forța mareelor
Macriţchi Natalia
Colegiul de Medicină Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele tehnologii inovaţionale în învăţământ
Macriţchi Natalia
Colegiul de Medicină Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Calităţile şi limitele instruirii programate
Macriţchi Natalia
Colegiul de Medicină Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depăşirea dificultăţilor matematice în procesul rezolvării problemelor de fizică
Macriţchi Natalia
Colegiul de Medicină Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Lecţii integrate în clasele primare: elemente de fizică şi astronomie şi disciplina ştiinţe
Burlea Eugenia , Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Secţiuni în poliedre. Probleme
Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2010. Cahul. ISBN 978-9975-914-28-4.
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Problema interconexiunii la predarea elementelor de planimetrie şi stereometrie
Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei transformărilor geometrice la studiul matematicii (treapta preuniversitară)
Macriţchi Natalia1 , Cojocaru Ion2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Componentul intuitiv. Indicator al activităţii mintale a elevilor în domeniul geometriei
Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2008. Cahul. ISBN 978-9975-9683-6-2.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda ecuaţiilor şi inecuaţiilor în cursul gimnazial de matematică
Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Aplicarea elementelor de combinatorică la rezolvarea problemelor probabilistice
Macriţchi Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9751-7-9.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Analiza comparativă a expunerii unor noţiuni din tema „paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” în diverse manuale şcolare
Macriţchi Natalia , Cojocaru Ion , Eramişanţ Gleb
Universitatea de Stat din Tiraspol
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 19 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12