IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(73) pentru cuvîntul-cheie "international law"
Relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Ucraina la etapa actuală
Cujba Anastasia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea transnaționala organizata. Concept și particularități
Balan Oleg1, Lecari Fredolin2
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare
Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții doctrinare asupra rolului organizațiilor internaționale în menținerea păcii și stabilității mondiale
Manciu Liana-Alina
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legiunea străină din Franța. Analiza prin prisma activității de mercenariat
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Companiile militare private ca factor generator al evoluării activității de mercenariat
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv
Săbiescu Bianca-Luciana
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului prin prisma dreptului internațional în cazul liberării condiționate de pedeapsă penală înainte de termen
Borta Ecaterina
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-0-7 .
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere şi rezultate ale activităţii agriculturii Uniunii Europene
Gherman Olimpiu, Coşer Cornel
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele fundamentale ale micului business din Republica Moldova şi căile de soluţionare
Gherman Olimpiu
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind populația în dreptul internațional contemporan
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Racial discrimination and its social impact assessed from the perspective of UK law
Calancea Robert, Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi evolutive ale activităţii investiţionale internaţionale
Gherman Olimpiu
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International terrorism: concept and main reasons for escalation
Ejova Cristina
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizaţiilor internaţionale în procesul de unificare a normelor ce reglementează protecţia diferitor categorii de migranţi
Cigulea Aliona
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea patrimoniului cultural din perspectiva dreptului internaţional
Comendant Vasile
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International contract law
Tatar Olga
Comrat State University
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-180-10-8.
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind instituția căsătoriei în dreptul național șiinternațional
Popa-Voroneanu Rareș-Vasile1, Macovei Marius-Cosmin2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Secțiunea IV. 2022. Iași . ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повноваження та статус капітана морського торговельного судна в питанні охорони навколишнього морського середовища
Efimenko Iulia
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сучасні етапи розвитку української правової системи у сфері захисту прав людини
Fedina Natalia
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 73