IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "Mihail Kogălniceanu"

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de istorie naţională în Cuvânt pentru deschiderea cursului de la Academia Mihăileană din 1843 a lui Mihail Kogălniceanu

Constantinov Valentin
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2