IBN
Закрыть
Voronţova Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2018 - 1

Анализ эффективности организации труда с использованием методов теории массового обслуживания
Гаврилюк Людмила1 , Воронцова Галина2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Использование новых технологических решений для снижения затрат гостиничного предприятия
Воронцова Галина
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Пути совершенствования экономического анализа на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма
Гаврилюк Людмила1 , Воронцова Галина2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль физической культуры в развитии личности студентов и формировании здорового образа жизни как фактора обеспечения социальной безопасности
Воронцова Галина , Федоров Юрий
Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спутниковые системы навигации и интернет-технологии в обеспечении информационной и экономической безопасности предприятий туристской отрасли
Воронцова Галина1 , Воронцова Анна 1 , Гаврилюк Людмила2
1 Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет,
2 Молдавская экономическая академия
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Анализ затрат в гостиничном бизнесе–непременное условие для принятия оптимальных управленческих решений
Гаврилюк Людмила1 , Воронцова Галина2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4242-7-1..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Особенности анализа эффективности гостиничного бизнеса и требования к управленческой отчетности
Гаврилюк Людмила1 , Воронцова Галина2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7