IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Lazari L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. "PrintCaro"
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-127-59-2
CZU: 581.1+631.52(082)=135.1=111=161.1 G 30
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Economie (48)Drept (2)Administrare publică (1)