IBN
Закрыть
Demenescu Laura Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Managementul proiectelor culturale – o nouă direcție în dezvoltarea instituțională
Demenescu Laura Veronica
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Evoluții și evaluări în muzicologia românească a secolului XXI
Demenescu Laura Veronica
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Învătământul muzical românesc. Retrospectiva 1990-2020
Demenescu Laura Veronica
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Școala muzicală timișoreană contemporană în context național și universal
Demenescu Laura Veronica
Universitatea de Vest, Timişoara
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra
Demenescu Laura Veronica1 , Roman Iulia23
1 Universitatea de Vest, Timişoara,
2 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu, Timișoara,
3 Societatea Internaţională de Studii Muzicale
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte ale creaţiei muzicale româneşti din prima jumătate a secolului XX
Demenescu Laura Veronica
Universitatea de Vest, Timişoara
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Cantarea de strană bănăţeană in contextul istorico-geografic de după secolul al VlI-lea
Demenescu Laura Veronica
Universitatea de Vest, Timişoara
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7