Învătământul muzical românesc. Retrospectiva 1990-2020
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
513 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-30 11:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.016:78(498)”1990-2020” (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2599)
Музыка (1814)
SM ISO690:2012
DEMENESCU, Laura Veronica. Învătământul muzical românesc. Retrospectiva 1990-2020. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale, 15 mai 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2020, Vol.1, pp. 13-14. ISBN 978-9975-3311-6-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2020
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 15 mai 2020

Învătământul muzical românesc. Retrospectiva 1990-2020

Romanian musical education. Retrospective 1990-2020

CZU: 378.016:78(498)”1990-2020”

Pag. 13-14

Demenescu Laura Veronica
 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Rezumat

Anul 2020 marchează 30 de ani de la reformarea învățământului românesc și implicit a învățământului muzical. Odată cu reconfigurarea regimului politic și cu eliminarea oricăror forme de cenzură, viața culturală capătă noi dimensiuni, marcate de inaugurarea unor noi instituții de spectacole sau de redeschiderea unor foste instituții de gen, care au condus astfel la creșterea necesarului de personal specializat, format în școli populare de artă, centre de cultură, licee de muzică sau facultăți de muzică. Analizând punctele tari și punctele slabe pentru învățământul muzical de după 1990, constatăm pe de-o parte că perioada 1990-2020 este poate cea mai benefică pentru sectorul cultural, dacă privim retrospectiv în istoria culturii și educației muzicale din România, iar pe de altă parte înțelegem că în context european, învățământul muzical românesc nu a reușit să se alinieze la tendințele actuale, neglijând un număr semnificativ de calificări în profesiile muzicale care nu se regăsesc în programele de studii ale universităților. Dacă în anul 1990 existau 3 universități cu programe de studiu în domeniul muzical, astăzi, nomenclatorul domeniilor, specializărilor și programelor de studii universitare pentru anul 2019-2020 indică un număr de 19 universități din totalul de 88, care au în structură specializări muzicale la 17 din 54 universități de stat (aprox. 31%) și 2 din 34 universități private (aprox. 6%), perioada 1990-2020 marcând o creștere de peste 500% a acestor programe. Modificările legislative din domeniul educației, atât la nivel național cât și la nivel european, au condus pe parcursul celor 30 de ani la schimbări semnificative ale planurilor de învățământ, ale programelor de studii și implicit ale calificărilor, structura actuală din universitățile românești fiind cea practicată în Uniunea Europeană, respectiv Sistemul Bologna structurat în studii universitare de licență, studii universitare de masterat și studii doctorale, prin intermediul sistemului comun de credite transferabile, care asigură mobilitatea la scară largă a studenților, pe parcursul perioadei de școlarizare. Studiul nostru va evidenția structura actuală a celor 19 universități sub aspectul programelor de studii și a specializărilor, raportate la piața muncii de profil în domeniul muzical.

Cuvinte-cheie
învăţământ muzical, universități, structura, programe de studii, calificări